ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - Κτηνίατρος

Διεύθυνση: Παρμενίωνος 48, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-25464