ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Ο ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΝΟΣ - Οβελιστήριο

Διεύθυνση: 16ης Οκτωβρίου 11, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-23374
Κινητό: 6978-766234