ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Δρομολόγια ΚΤΕΛ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ 2015

ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΘΗΝΑ (και Πειραιά μόνο τις Κυριακές)
Δευτέρα
09:30  -  15:00  -  24:00
Τρίτη
09:30  -  15:00  -  24:00
Τετάρτη
09:30  -  15:00  -  24:00
Πέμπτη
09:30  -  15:00  -  24:00
Παρασκευή
09:30  -  15:00  -  24:00
Σάββατο
09:30  -  15:00  -  24:00
Κυριακή & Αργίες
09:30  -  15:00  -  24:00

*ΈΞΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 16.00

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δευτέρα
05:15  -  05:40  -  6:30  -  7:00  -  7:30  -  8:00  -  8:30  -  9:00  -  9:30  -  10:00  -  10:30  -  11:00  -  11:30  -  12:00  -  12:30  -  13:00  -  13:30  -  14:00  -  14:30  -  15:00  -  15:30  -  16:00  -  16:30  -  17:00  -  17:30  -  18:00  -  18:30  -  19:15  -  19:45  -  20:30  -  21:30
Τρίτη
05:15  -  05:40  -  6:30  -  7:00  -  7:30  -  8:00  -  8:30  -  9:00  -  9:30  -  10:00  -  10:30  -  11:00  -  11:30  -  12:00  -  12:30  -  13:00  -  13:30  -  14:00  -  14:30  -  15:00  -  15:30  -  16:00  -  16:30  -  17:00  -  17:30  -  18:00  -  18:30  -  19:15  -  19:45  -  20:30  -  21:30
Τετάρτη
05:15  -  05:40  -  6:30  -  7:00  -  7:30  -  8:00  -  8:30  -  9:00  -  9:30  -  10:00  -  10:30  -  11:00  -  11:30  -  12:00  -  12:30  -  13:00  -  13:30  -  14:00  -  14:30  -  15:00  -  15:30  -  16:00  -  16:30  -  17:00  -  17:30  -  18:00  -  18:30  -  19:15  -  19:45  -  20:30  -  21:30
Πέμπτη
05:15  -  05:40  -  6:30  -  7:00  -  7:30  -  8:00  -  8:30  -  9:00  -  9:30  -  10:00  -  10:30  -  11:00  -  11:30  -  12:00  -  12:30  -  13:00  -  13:30  -  14:00  -  14:30  -  15:00  -  15:30  -  16:00  -  16:30  -  17:00  -  17:30  -  18:00  -  18:30  -  19:15  -  19:45  -  20:30  -  21:30
Παρασκευή
05:15  -  05:40  -  6:30  -  7:00  -  7:30  -  8:00  -  8:30  -  9:00  -  9:30  -  10:00  -  10:30  -  11:00  -  11:30  -  12:00  -  12:30  -  13:00  -  13:30  -  14:00  -  14:30  -  15:00  -  15:30  -  16:00  -  16:30  -  17:00  -  17:30  -  18:00  -  18:30  -  19:15  -  19:45  -  20:30  -  21:30
Σάββατο
6:00  -  7:00  -  8:00  -  8:30  -  9:00  -  9:30  -  10:00  -  10:30  -  11:00  -  11:30  -  12:00  -  12:30  -  13:00  -  13:30  -  14:00  -  14:30  -  15:00  -  15:30  -  16:00  -  16:30  -  17:00  -  17:30  -  18:00  -  18:30  -  19:15  -  19:45  -  20:30  -  21:30
Κυριακή & Αργίες
6:00  -  7:00  -  8:00  -  9:00  -  10:00  -  11:00  -  12:00  -  13:00  -  14:00  -  14:30  -  15:00  -  15:30  -  16:00  -  16:30  -  17:00  -  17:30  -  18:00  -  18:30  -  19:00  -  19:30  -  20:00  -  20:30  -  21:00  -  21:30

ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Δευτέρα
05:30  -  06:45  -  07:55  -  09:05  -  10:05  -  12:05  -  13:05  -  14:30  -  15:05  -  16:05  -  17:05  -  18:05  -  20:05  -  21:35
Τρίτη
05:30  -  06:45  -  07:55  -  09:05  -  10:05  -  12:05  -  13:05  -  14:30  -  15:05  -  16:05  -  17:05  -  18:05  -  20:05  -  21:35
Τετάρτη
05:30  -  06:45  -  07:55  -  09:05  -  10:05  -  12:05  -  13:05  -  14:30  -  15:05  -  16:05  -  17:05  -  18:05  -  20:05  -  21:35
Πέμπτη
05:30  -  06:45  -  07:55  -  09:05  -  10:05  -  12:05  -  13:05  -  14:30  -  15:05  -  16:05  -  17:05  -  18:05  -  20:05  -  21:35
Παρασκευή
05:30  -  06:45  -  07:55  -  09:05  -  10:05  -  12:05  -  13:05  -  14:30  -  15:05  -  16:05  -  17:05  -  18:05  -  20:05  -  21:35
Σάββατο
06:45  -  07:55  -  09:05  -  10:05  -  12:05  -  13:05  -  14:05  -  15:05  -  16:05  -  17:05  -  18:05  -  20:05  -  21:35
Κυριακή & Αργίες
06:45  -  07:55  -  09:05  -  10:05  -  12:05  -  13:05  -  14:05  -  15:05  -  16:05  -  17:05  -  18:05  -  20:05  -  21:35

ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Δευτέρα
07:20  -  13:00  -  15:30
Τρίτη
07:20  -  13:00  -  15:30
Τετάρτη
07:20  -  13:00  -  15:30
Πέμπτη
07:20  -  13:00  -  15:30
Παρασκευή
07:20  -  13:00  -  15:30
Σάββατο
07:20  -  13:00  -  15:30
Κυριακή & Αργίες
13:00  -  15:30

ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δευτέρα
07:00  -  11:15  -  13:30  -  16:00  -  20:00
Τρίτη
07:00  -  11:15  -  13:30  -  16:00  -  20:00
Τετάρτη
07:00  -  11:15  -  13:30  -  16:00  -  20:00
Πέμπτη
07:00  -  11:15  -  13:30  -  16:00  -  20:00
Παρασκευή
07:00  -  11:15  -  13:30  -  16:00  -  20:00
Σάββατο
07:00  -  11:15  -  13:30  -  16:00  -  20:00
Κυριακή & Αργίες
07:00  -  13:30  -  16:00  -  20:00

ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ
Δευτέρα
06:00 -  06:55 - 13:10  -  14:30
Τρίτη
06:00 -  06:55 - 13:10  -  14:30
Τετάρτη
06:00 -  06:55 - 13:10  -  14:30
Πέμπτη
06:00 -  06:55 - 13:10  -  14:30
Παρασκευή
06:00 -  06:55 - 13:10  -  14:30
Σάββατο
06:40  -  12:30 (Με ανταπόκριση)
Κυριακή & Αργίες
16:00

ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ - Ν. ΠΟΡΟΙ
Δευτέρα
06:45  -  10:30  -  13:00  -  14:30  -  19:00
Τρίτη
06:45  -  10:30  -  13:00  -  14:30  -  19:00
Τετάρτη
06:45  -  10:30  -  13:00  -  14:30  -  19:00
Πέμπτη
06:45  -  10:30  -  13:00  -  14:30  -  19:00
Παρασκευή
06:45  -  10:30  -  13:00  -  14:30  -  19:00
Σάββατο
06:45  -  10:30  -  13:00  -  14:30  -  19:00
Κυριακή & Αργίες
10:30  -  14:30  -  19:00

ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ – ΑΙΓΙΝΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δευτέρα
06:15  -  09:30  -  12:30  -  18:00
Τρίτη
06:15  -  09:30  -  12:30  -  18:00
Τετάρτη
06:15  -  09:30  -  12:30  -  18:00
Πέμπτη
06:15  -  09:30  -  12:30  -  18:00
Παρασκευή
06:15  -  09:30  -  12:30  -  18:00
Σάββατο
06:15  -  09:30  -  12:30  -  18:00
Κυριακή & Αργίες
09:45  -  18:00
*Το δρομολόγιο των 06:15 (τις καθημερινές) και των 18:00 (τις Κυριακές και αργίες) περνάει και από Κίτρος – Αλώνια – Σφενδάμη

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα
09:45  -  15:00  -  22:00
Τρίτη
09:45  -  15:00  -  22:00
Τετάρτη
09:45  -  15:00  -  22:00
Πέμπτη
09:45  -  15:00  -  22:00
Παρασκευή
09:45  -  15:00  -  17:00  -  22:00
Σάββατο
09:45  -  15:00  -  22:00
Κυριακή & Αργίες
09:45  -  15:00  -  22:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα
06:30  -  07:00  -  07:45  -  08:15  -  08:45  -  09:15  -  09:45  -  10:15  -  10:45  -  11:15  -  11:45  -  12:15  -  12:45  -  13:15  -  13:45  -  14:15  -  14:45  -  15:15  -  15:45  -  16:15  -  16:45  -  17:15  -  17:45  -  18:15  -  18:45  -  19:15  -  19:45  -  20:15  -  20:45  -  21:30  -  22:30
Τρίτη
06:30  -  07:00  -  07:45  -  08:15  -  08:45  -  09:15  -  09:45  -  10:15  -  10:45  -  11:15  -  11:45  -  12:15  -  12:45  -  13:15  -  13:45  -  14:15  -  14:45  -  15:15  -  15:45  -  16:15  -  16:45  -  17:15  -  17:45  -  18:15  -  18:45  -  19:15  -  19:45  -  20:15  -  20:45  -  21:30  -  22:30
Τετάρτη
06:30  -  07:00  -  07:45  -  08:15  -  08:45  -  09:15  -  09:45  -  10:15  -  10:45  -  11:15  -  11:45  -  12:15  -  12:45  -  13:15  -  13:45  -  14:15  -  14:45  -  15:15  -  15:45  -  16:15  -  16:45  -  17:15  -  17:45  -  18:15  -  18:45  -  19:15  -  19:45  -  20:15  -  20:45  -  21:30  -  22:30
Πέμπτη
06:30  -  07:00  -  07:45  -  08:15  -  08:45  -  09:15  -  09:45  -  10:15  -  10:45  -  11:15  -  11:45  -  12:15  -  12:45  -  13:15  -  13:45  -  14:15  -  14:45  -  15:15  -  15:45  -  16:15  -  16:45  -  17:15  -  17:45  -  18:15  -  18:45  -  19:15  -  19:45  -  20:15  -  20:45  -  21:30  -  22:30
Παρασκευή
06:30  -  07:00  -  07:45  -  08:15  -  08:45  -  09:15  -  09:45  -  10:15  -  10:45  -  11:15  -  11:45  -  12:15  -  12:45  -  13:15  -  13:45  -  14:15  -  14:45  -  15:15  -  15:45  -  16:15  -  16:45  -  17:15  -  17:45  -  18:15  -  18:45  -  19:15  -  19:45  -  20:15  -  20:45  -  21:30  -  22:30
Σάββατο
06:30  -  07:00  -  07:45  -  08:15  -  08:45  -  09:15  -  09:45  -  10:15  -  10:45  -  11:15  -  11:45  -  12:15  -  12:45  -  13:15  -  13:45  -  14:15  -  14:45  -  15:15  -  15:45  -  16:15  -  16:45  -  17:15  -  17:45  -  18:15  -  18:45  -  19:15  -  19:45  -  20:15  -  20:45  -  21:30  -  22:30
Κυριακή & Αργίες
06:30  -  07:00  -  07:45  -  08:15  -  08:45  -  09:15  -  09:45  -  10:15  -  10:45  -  11:15  -  11:45  -  12:15  -  12:45  -  13:15  -  13:45  -  14:15  -  14:45  -  15:15  -  15:45  -  16:15  -  16:45  -  17:15  -  17:45  -  18:15  -  18:45  -  19:15  -  19:45  -  20:15  -  20:45  -  21:30  -  22:30

ΛΙΤΟΧΩΡΟ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα
06:00  -  07:30    -  08:30  -  09:30  -  10:30  -  12:30  -  13:30  -  15:00  -  15:30  -  16:30  -  17:30  -  18:30  -  20:30  -  21:55
Τρίτη
06:00  -  07:30    -  08:30  -  09:30  -  10:30  -  12:30  -  13:30  -  15:00  -  15:30  -  16:30  -  17:30  -  18:30  -  20:30  -  21:55
Τετάρτη
06:00  -  07:30    -  08:30  -  09:30  -  10:30  -  12:30  -  13:30  -  15:00  -  15:30  -  16:30  -  17:30  -  18:30  -  20:30  -  21:55
Πέμπτη
06:00  -  07:30    -  08:30  -  09:30  -  10:30  -  12:30  -  13:30  -  15:00  -  15:30  -  16:30  -  17:30  -  18:30  -  20:30  -  21:55
Παρασκευή
06:00  -  07:30    -  08:30  -  09:30  -  10:30  -  12:30  -  13:30  -  15:00  -  15:30  -  16:30  -  17:30  -  18:30  -  20:30  -  21:55
Σάββατο
07:30  -  08:30  -  09:30  -  10:30  -  12:30  -  13:30  -  14:30  -  15:30  -  16:30  -  17:30  -  18:30  -  20:30  -  21:55
Κυριακή & Αργίες
07:30  -  08:30  -  09:30  -  10:30  -  12:30  -  13:30  -  14:30  -  15:30  -  16:30  -  17:30  -  18:30  -  20:30  -  21:55

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ – Ν. ΠΟΡΟΙ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα
07:30  -  08:30  -  11:10  -  13:45  -  15:15  -  19:45
Τρίτη
07:30  -  08:30  -  11:10  -  13:45  -  15:15  -  19:45
Τετάρτη
07:30  -  08:30  -  11:10  -  13:45  -  15:15  -  19:45
Πέμπτη
07:30  -  08:30  -  11:10  -  13:45  -  15:15  -  19:45
Παρασκευή
07:30  -  08:30  -  11:10  -  13:45  -  15:15  -  19:45
Σάββατο
07:30  -  11:10  -  13:45  -  15:15  -  19:45
Κυριακή & Αργίες
11:10  -  15:20  -  19:45

ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα
08:55 -  15:30  -  17:30
Τρίτη
08:55 -  15:30  -  17:30
Τετάρτη
08:55 -  15:30  -  17:30
Πέμπτη
08:55 -  15:30  -  17:30
Παρασκευή
08:55 -  15:30  -  17:30
Σάββατο
08:55 -  15:30  -  17:30
Κυριακή & Αργίες
15:30  -  17:30


ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα
08:00  -  10:30  -  12:50  -  14:30  -  17:00  -  21:00
Τρίτη
08:00  -  10:30  -  12:50  -  14:30  -  17:00  -  21:00
Τετάρτη
08:00  -  10:30  -  12:50  -  14:30  -  17:00  -  21:00
Πέμπτη
08:00  -  10:30  -  12:50  -  14:30  -  17:00  -  21:00
Παρασκευή
08:00  -  10:30  -  12:50  -  14:30  -  17:00  -  21:00
Σάββατο
08:00  -  10:30  -  12:30  -  14:30  -  17:00  -  21:00
Κυριακή & Αργίες
08:00  -  10:30  -  12:50  -  14:30  -  17:00  -  21:00ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΙΓΙΝΙΟ – ΜΕΘΩΝΗ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ – ΣΦΕΝΔΑΜΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα
08:30  -  15:00
Τρίτη
08:30  -  15:00
Τετάρτη
08:30  -  15:00
Πέμπτη
08:30  -  15:00
Παρασκευή
08:30  -  15:00
Σάββατο
08:30  -  15:00
Κυριακή & Αργίες
19:45


ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δευτέρα
07:00  -  08:00 - 14:00  -  15:15 - 21:00
Τρίτη
07:00  -  08:00 - 14:00  -  15:15 - 21:00
Τετάρτη
07:00  -  08:00 - 14:00  -  15:15 - 21:00
Πέμπτη
07:00  -  08:00 - 14:00  -  15:15 - 21:00
Παρασκευή
07:00  -  08:00 - 14:00  -  15:15 - 21:00
Σάββατο
08:00 - 13:30 - 21:00
Κυριακή & Αργίες
19:30


ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δευτέρα
08:00
Τρίτη
08:00
Τετάρτη
08:00
Πέμπτη
08:00
Παρασκευή
08:00
Σάββατο
08:00
Κυριακή & Αργίες
17:00
* Περνάει κι από Αιγίνιο – Καταχά – Μεθώνη – Αγαθούπολη


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ
Δευτέρα
13:00  -  20:00
Τρίτη
13:00  -  20:00
Τετάρτη
13:00  -  20:00
Πέμπτη
13:00  -  20:00
Παρασκευή
13:00  -  20:00
Σάββατο
13:00  -  20:00
Κυριακή & Αργίες
13:00  -  18:30