ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ - Κτηνίατρος

Διεύθυνση: Βότση 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-45009