ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΑΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Κτηνίατρος

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 49, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-30930