ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Κτηνίατρος

Διεύθυνση: Ζαλόγγου 100, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-73403