ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΖΑΡΑ ΦΙΛΟΝΙΛΛΗ - Νευρολόγος

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 50, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351028200