ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Νευρολόγος

Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 8, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351038027