ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΑΡΜΕΝΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - Νευρολόγος

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 11, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351077835