ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Δημητρίου Γούναρη 12, 60100, Κατερίνη

Τηλέφωνο: 23510-74874