ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 35, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-33331