ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ - Λογιστής

Διεύθυνση: Μπιζανίου 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-73280