ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Κανάρη 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-38828