ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Παθολόγος

Διεύθυνση: Παρθενίου Βαρδάκα 15 ,60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-35838