ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Ειδικός Παθολόγος

Διεύθυνση: 16ης Οκτωβρίου 2, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-36931