ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΖΑΪΡΕΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Παθολόγος

Διεύθυνση: 16ης Οκτωβρίου, 60100, 2 Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-76222