ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 71, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-39016