ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Κανάρη 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-39559