ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Αυγουστίνου 9, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-24156