ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΖΕΛΙΟΣ - Μπουγάτσα - καφέ

Διεύθυνση: Αγ. Λαύρας 18, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351-100344