ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ - Τεχνικό Γραφείο

Διεύθυνση: Ειρήνης & Ι. Δραγούμη γωνία, 60100, Κατερίνη (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 6974-794216