ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - Αναισθησιολόγος

Διεύθυνση: 4η πάρ.25ης Μαρτίου 4, 60100, Κατερίνη
Κινητό: 6932228224