ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Ακτινολόγος

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 7, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-39896