ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ - Ακτινολόγος

Διεύθυνση: Ιωαννίνων 2, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-33146