ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Μικροβιολόγος

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351025488