ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Μικροβιολόγος

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 2α, 60300, Αιγίνιο Πιερίας
Τηλέφωνο: 2353024274