ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

KONSTANTIN Hotel

Διεύθυνση: Αγ. Νικολάου 52, 60100, Παραλία Κατερίνης
Τηλέφωνο: 23510 -61561, 23510-61562
Φαξ: 23510-61563
E-mail: info@hotel-konstantin.gr