ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΤΟΥΟΤΑ - ΑΘΑΝ. ΠΟΔΑΣ Α.Ε.Ε. (Εξουσιοδοτημένος Έμπορος & Επισκευαστής)

Διεύθυνση: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-26320
Φαξ: 23510-38373
E-mail: apodas@otenet.gr