ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΥΛΙΝΑ - Φιλόλογος

Κινητό: 6987-912812
E-mail 1: dimitrapavlina@gmail.com
E-mail 2: euaggKa@cyta.gr

Φιλόλογος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σχολή : Φιλοσοφική
Τμήμα:  Φιλολογίας
Ειδίκευση: Μεσαιωνική και Νεότερη Ελληνική Φιλολογία