ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ Λογιστής - Φοροτεχνικός

Διεύθυνση: Κύπρου 1, 2ος όροφος, 60133, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351-301280
Φαξ:  23512-00002
Κινητό: 6945-556367
E-mail: ioannou@nomoikon.gr