ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ - Παθολόγος

Διεύθυνση: Δ. Δημάδη 5, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-23868