ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Παθολόγος

Διεύθυνση: Γ. Ολυμπίου 2, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-24243