ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Παιδίατρος

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 38, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-30400