ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΓΑΛΑΝΟΥ - ΓΕΡΟΦΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - Παιδίατρος

Διεύθυνση: Παρμενίωνος 10, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-35450