ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Γ. Ολυμπίου 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-38061