ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΙΛΑΧΜΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ - Λογίστρια

Διεύθυνση: Οινόης 24, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-74302