ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - Καρδιολόγος

Διεύθυνση: Βαρδάκα Παρθενίου 24, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-30930