ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΔΑΛΑΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Καρδιολόγος

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 4, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-37333