ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Δ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Αγίας Λαύρας 26, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-37651