ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΒΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Λογιστής

Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 42Α, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-46386