ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΖΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Καρδιολόγος

Διεύθυνση: Γιωργάκη Ολυμπίου 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-29734