ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Ν. ΑΝΕΣΤΗΣ - Καρδιολόγος

Διεύθυνση: Κύπρου 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-25641