ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΛΗΣ - Γλύπτης – Δικηγόρος – Karkalis Law Office

Διεύθυνση: Γεωργάκη Ολυμπίου 1 (3ος Όροφος), Κατερίνη 60132
Τηλέφωνο: 23510.35369, 23510.29972