ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ - Πλυντήριο Ταπητων

Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Κατερίνης - Λάρισας, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-29224