ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΗΛΙΟΝ - Καφέ - Μπαρ

Διεύθυνση: Ερμού 3, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 6909 076 707
E-mail: kaliagousis@gmail.com
Υπεύθυνος: Ηλίας Καλιαγκούσης, κιν.: 6989 408 640