ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δικηγόρος

Διεύθυνση: Γ. Ολυμπίου 1, 60100, Κατερίνη (3ος όροφος)
Τηλέφωνο: 23510-35369, 23510-29972