ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Παιδίατρος

Διεύθυνση: Γ.Ολυμπίου 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351079475