ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Παιδίατρος

Διεύθυνση: Δ. Γούναρη 1, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 2351035977