ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ - Εμπόριο Ζωοτροφών

Εμπόριο Ζωοτροφών - Πτηνοτροφών - Σκυλοτροφών
 
Διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 57Β, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-73928
Φαξ: 23510-73928
Υπεύθυνος: Παλαιοστιανίτης Δημήτριος