ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - Σιδηρικά, Χρώματα

Διεύθυνση: Ζαλόγγου 21, 60100, Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510-29832
Φαξ: 23510-29832
E-mail: nikoxrom@otenet.gr